AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT  KOMİTƏSİ  YANINDA 

HƏRRACLARIN  TƏŞKİLİ ÜZRƏ  AUKSİON  MƏRKƏZİ

SƏHMDAR  CƏMİYYƏTİNİN  SƏHMLƏRİNİN  SATIŞI  ÜZRƏ  KEÇİRİLƏN  PULLU  HƏRRACLARDA  İŞTİRAK  ETMƏK  ÜÇÜN

SİFARİŞ 

Sifarişçi:_______________________________________________________________________________________________

                    (S.A.A, şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri, ünvanı və ya hüquqi şəxsin tam adı, ünvanı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin №-si, verilmə tarixi)

______________________________________________________________________________________________________

  

Mən, _________________________________________________________________________________________________

                          (fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən vəkil edilmiş şəxsin S.A.A., şəxsiyyət vəsiqəsinin və etibarnamənin göstəriciləri)

______________________________________________________________________________________________________

                                                  

Səhmləri satışa çıxarılan ___________________________________________________________________________səhmdar

                                                                       (səhmdar cəmiyyətinin tam adı)

                                  

cəmiyyətinin səhmlərinin satışı üzrə ______________________________________ tarixdə  keçiriləcək hərracda iştirak etmək

 və həmin səhmdar cəmiyyətinin ___________________________________________________________________________

                                                                                                                       (rəqəm və sözlə)

_________________________________________________ədəd ( ____________ %) səhmini   almaq istəyirəm.

    

Bunun müqabilində (rəqəm və sözlə): __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________manat

məbləğində beh köçürmüşəm.

1. Hərracda qalib  gələrəmsə, aşağıdakı şərtlər barədə öhdəlik götürürəm:

- hərrac başa çatdığı gün hərracın yekunları haqqında protokolu imzalamaq;

- protokol imzalandıqdan sonra 10 (on) təqvim günü  ərzində qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq satıcı (Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi) ilə alqı-satqı müqaviləsini bağlamaq;   

- müqavilənin bağlandığı andan ən geci 5 (beş) bank günü müddətində ödənilməli olan pul vəsaitini satıcının    

  müəyyən etdiyi hesaba köçürmək.

2. 1 (birinci) bənddə göstərilən şərtlərin hər hansı birisindən imtina edərəmsə satıcının hesabına köçürdüyüm behin onun sərəncamında qalmasına razılıq verirəm.

Dövlətin payı bizim müəssisənin nizamnamə kapitalının _______ %-ni təşkil edir.

Xarici hüquqi və ya fiziki şəxslərin payı bizim müəssisənin nizamnamə kapitalının _______ %-ni təşkil edir.

Sifarişə əlavə olunur:

1. Behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti.

2. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin və ya təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri.

3. Sifariş fiziki və ya hüquqi şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə onun sifarişçi adından hərəkət hüququnu təsdiq edən sənəd.

Sifarişçi və ya vəkil edilmiş şəxsin imzası:

   

   

                                                             ____________________                        _________________________

                                                                          (imza)                                                                         (S.A.A.)

   

M.Y.

  

   

Tarix:               « ___» _______________  200 ___ il

  

  

   

Qəbul etdi:

     

Səhmlərin satışı üzrə pullu

hərracların təşkili sektorunun müdiri        ____________________                        _________________________

                                                                         (imza)                                                                             (S.A.A.)

                              

    

    

Tarix:               « ___ » _______________  200 ___ il

 

1-ci NÖV SİFARİŞ

                 

Sifarişçi  _______________________________________________________________________________________________

(fiziki şəxsin S.A.A., şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri, ünvanı, əlaqə telefonu,

                                  

______________________________________________________________________________________________________

və ya hüquqi şəxsin adı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin №-si, verilmə tarixi, nümayəndəsinin S.A.A., şəxsiyyəti təsdiq edən

______________________________________________________________________________________________________

sənədin göstəriciləri, etibarnamənin №-si, tarixi)

   

Hərracda_______________________________________________________________________________________________

(Səhmdar Cəmiyyətinin adı)

Səhmdar Cəmiyyətinin səhmlərini əldə etmək üçün ____________________________________________________________

                                                                                                                 (rəqəm və sözlə)

ədəd  özəlləşdirmə  çeki  təqdim  edirəm.  Hərracın   nəticəsinə   əsasən müəyyən  ediləcək   hər  bir özəlləşdirmə çekinə düşən səhmlərin sayı ilə razıyam.

  

   

Sifarişçi: _____________    __________                        M.Y.                 

                            (S.A.A.)                         (imza)

                                                                                                       “____”__________________200___il

                                                                                                   

Sifariş və ona əlavə olunmuş sənədlərin qeydiyyatı haqqında sifarişçiyə müvafiq qəbz verilmişdir.

                                                                                                             

Nəzarətçi: ____________    __________                           Qeydiyyatçı:  ____________    __________

                            (S.A.A.)                       (imza)                                                                               (S.A.A.)                       (imza)

______________________________________________________________________________________________________ 

QƏBZ

        №-li 1-ci NÖV SİFARİŞ QƏBUL EDİLİB

    

Sifarişçi  _______________________________________________________________________________________________

                      (fiziki şəxsin S.A.A., şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri, ünvanı, əlaqə telefonu,

                                   

______________________________________________________________________________________________________ 

və ya hüquqi şəxsin adı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin №-si, verilmə tarixi, nümayəndəsinin S.A.A., şəxsiyyəti təsdiq edən

______________________________________________________________________________________________________

sənədin göstəriciləri, etibarnamənin №-si, tarixi)

   

Qəbul edən təşkilat__________________________________________________  Sifarişçidən _________________________

                                     (İxtisaslaşdırılmış Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi və ya zona bölməsi)                                      (rəqəm və sözlə)

ədəd özəlləşdirmə çeki qəbul edildi.

   

Sifariş: ________________________________________________________________________________________________

(Səhmdar Cəmiyyətinin adı)

   

Səhmdar Cəmiyyətinin səhmlərini əldə etmək üçün verilib.

   

“____”__________________200__il                 Qeydiyyatçı: ___________      ___________________

                                                                                               (imza)                                  (S.A.A.)        

     

    

                                                                       Xəzinədar: ____________      ___________________

                                                                                             (imza)                                    (S.A.A.)       

  

Qeyd: Təqdim edilmiş özəlləşdirmə çekləri silinərək dövrüyyədən çıxarılır və geri qaytarılmır.          

 

2-ci NÖV SİFARİŞ

                 

Sifarişçi  _______________________________________________________________________________________________

(fiziki şəxsin S.A.A., şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri, ünvanı, əlaqə telefonu,

                                  

______________________________________________________________________________________________________

və ya hüquqi şəxsin adı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin №-si, verilmə tarixi, nümayəndəsinin S.A.A., şəxsiyyəti təsdiq edən

______________________________________________________________________________________________________

sənədin göstəriciləri, etibarnamənin №-si, tarixi)

   

Hərracda_______________________________________________________________________________________________

(Səhmdar Cəmiyyətinin adı)

Səhmdar Cəmiyyətinin səhmlərini əldə etmək üçün ____________________________________________________________

                                                                                                                 (rəqəm və sözlə)

ədəd  özəlləşdirmə  çeki  təqdim  edirəm.Hərracın nəticəsinə əsasən 1 (bir) ədəd özəlləşdirmə çekinə ənazı _____________ədəd səhm əldə etməyə razıyam.

  (rəqəm və sözlə)

  

Sifarişçi: _____________    __________                        M.Y.                 

                            (S.A.A.)                         (imza)

                                                                                                       “____”__________________200___il

                                                                                                   

Sifariş və ona əlavə olunmuş sənədlərin qeydiyyatı haqqında sifarişçiyə müvafiq qəbz verilmişdir.

                                                                                                             

Nəzarətçi: ____________    __________                           Qeydiyyatçı:  ____________    __________

                            (S.A.A.)                       (imza)                                                                               (S.A.A.)                       (imza)

______________________________________________________________________________________________________ 

QƏBZ

        №-li 2-ci NÖV SİFARİŞ QƏBUL EDİLİB

    

Sifarişçi  _______________________________________________________________________________________________

                      (fiziki şəxsin S.A.A., şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin göstəriciləri, ünvanı, əlaqə telefonu,

                                   

______________________________________________________________________________________________________ 

və ya hüquqi şəxsin adı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin №-si, verilmə tarixi, nümayəndəsinin S.A.A., şəxsiyyəti təsdiq edən

______________________________________________________________________________________________________

sənədin göstəriciləri, etibarnamənin №-si, tarixi)

   

Qəbul edən təşkilat__________________________________________________  Sifarişçidən _________________________

                                     (İxtisaslaşdırılmış Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi və ya zona bölməsi)                                      (rəqəm və sözlə)

ədəd özəlləşdirmə çeki qəbul edildi.

   

Sifariş: ________________________________________________________________________________________________

(Səhmdar Cəmiyyətinin adı)

   

Səhmdar Cəmiyyətinin səhmlərini əldə etmək üçün verilib.

   

“____”__________________200__il                 Qeydiyyatçı: ___________      ___________________

                                                                                               (imza)                                  (S.A.A.)        

     

    

                                                                       Xəzinədar: ____________      ___________________

                                                                                             (imza)                                    (S.A.A.)       

  

Qeyd: 2-ci növ sifariş verərkən sizə səhm əldə etməyə tam zəmanət verilmir.