Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin icarəyə verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin

SİYAHISI

  1. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş formalar.
  2. Müəssisənin (obyektin) mülkiyyət şəhadətnaməsinin və ya reyestrdən çıxarışın surəti.
  3. Müəssisənin (obyektin) texniki pasportunun surəti.
  4. Torpaq ayrılması haqqında qərar və ayrıc aktı, plan-sxem.
  5. Daşınmaz dövlət əmlakının yerləşdiyi torpaq sahəsi haqqında registrdən çıxarış.
  6. Mülkiyyətçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (mülkiyyətçi hüquqi şəxs olduqda onun təsis sənədlərinin surəti).
  7. Etibarnamənin surəti.

 

  Azərbaycan Respublikası

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə

 

_________________________________

küçəsi _________ saylı  evin __________

saylı mənzilində yaşayan

_________________________________

        

_________________________ tərəfindən 

   

Torpaq  sahəsinin

icarəyə verilməsi haqqında

   

Ə  R  İ  Z  Ə

 

Müəssisə  (obyekt) üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən _________tarixli ______saylı  şəhadətnamə  və ya reyestrdən  çıxarış, səhmdar cəmiyyətlər  üçün qiymətli kağız  sahiblərinin  reyestri  əsasında ___________________________

_________________________________________________________ ünvanda yerləşən özəlləşdirilmiş

____________________________________________ yerləşdiyi  _______ kv.m.  torpaq sahəsinin

               (müəssisənin (obyektin) adı)

qanunvericiliyə uyğun olaraq  icarəyə götürülməsi barədə müvafiq sərəncam verməyinizi xahiş edirəm.

  

Müvafiq sənədlər əlavə olunur.

         

    

   

        VÖEN : ________________ telefon :_________________

     

             

               İmza                                                                 (__________________________)                                      

                                                                                               (soyadı, adı, atasının adı)