Daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsi

zamani təqdim olunması tələb olunan sənədlərin

SİYAHISI

  

 1. Ərizə
 2. Balans saxlayıcının razılıq məktubunun surəti
 3. Fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (hüquqi şəxsin təsis sənədlərinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti).
 4. Sahənin eskizinin surəti
 5. Əmlak əvvəl icarədə olduğu halda əvvəlki icarə müqaviləsi icarəçi dəyişildikdə imtinaərizəsi və ya müqaviləyə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada xitam verilməsi barədə sənəd
 6. Sahə əvvəl icarədə olduğu  halda icarə haqqının ödənilməsini təsdiq edən sənəd
 7. Nümunəsi təsdiq olunmuş formalarda tərtib olunmuş toplu

 

  Azərbaycan Respublikası

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə

 

Bakı şəhəri_ _______________________

küçəsi _________ saylı  evin __________

saylı mənzilində yaşayan

_________________________________

        

_________________________ tərəfindən 

   

Qeyri-yaşayış  sahəsinin

icarəyə verilməsi haqqında

   

Ə  R  İ  Z  Ə

 

Bakı şəhəri___________________ rayonu ____________________ ______________ küçəsi (prospekti) _______ N-li_______ mərtəbəli ___________________________________________________-nin

                                                (binanın   balans   sahibinin   adı)

balansında olan binanın ____________________________________ yerləşən,

                                    (1-ci mərtəbə, zirzəmi, yarımzirzəmi və s.)

sahəsi____m2 olan qeyri-yaşayış sahəsinin ______________________________________məqsədi üçün

                                                                                 (fəaliyyət növü)

icarəyə  verilməsini xahiş edirəm.

         

    

   

        VÖEN : ________________ telefon :_________________

     

             

               İmza                                                                 (__________________________)                                      

                                                                                               (soyadı, adı, atasının adı)

 

 

 

  Azərbaycan Respublikası

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə

 

Bakı şəhəri_ _______________________

küçəsi _________ saylı  evin __________

saylı mənzilində yaşayan

_________________________________

        

_________________________ tərəfindən 

   

Qeyri-yaşayış sahəsinin bir hissəsinin 

icarəsindən imtina edilməsi haqqında

   

Ə  R  İ  Z  Ə

 

____________________________________________________________________________________________________

(imtina səbəbi)

____________________________________________________________________________________________________

icarəmdə olan___________________ rayonu _____________________________________ küçəsi (prospekti) _______ N-li

                                                                                     (mərtəbəlilik)

_______ mərtəbəli binanın ____________________________________yerləşən, sahəsi____m2 olan qeyri-yaşayış sahəsinin

sahəsinin _______ m2-nin  icarəsindən imtina edir və ______ m2 qeyri-yaşayış sahəsinə ___________________ məqsədi üçün istifadə etmək üçün yeni icarə müqaviləsi bağlanılmasını xahiş edirik.

 

         

    

   

        VÖEN : ________________ telefon :_________________

     

             

             İmza                                                                 (__________________________)                                      

                                                                                               (soyadı, adı, atasının adı)

                                             

İCARƏ MÜQAVİLƏSİNİN MÜDDƏTİNİN UZADILMASI ÜÇÜN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏRİN

SİYAHISI

 1. Ərizə
 2. İcarə müqaviləsinin əsli
 3. Fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (hüquqi şəxsin təsis sənədlərinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti)
 4. İcarə haqqının müvafiq hesablara ödənilməsini təsdiq edən sənəd

 

  Azərbaycan Respublikası

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə

 

Bakı şəhəri_ _______________________

küçəsi _________ saylı  evin __________

saylı mənzilində yaşayan

_________________________________

        

_________________________ tərəfindən 

   

icarə müqaviləsinin müddətinin

uzadılması haqqında

   

Ə  R  İ  Z  Ə

 

Bakı şəhəri___________________ rayonu ____________________ ______________ küçəsi (prospekti) _______ N-li_______

    

mərtəbəli ___________________________________________________-nin balansında olan

                                                (binanın   balans   sahibinin   adı)

binanın ____________________________________ yerləşən, sahəsi____m2 olan qeyri-yaşayış sahəsi

                      (1-ci mərtəbə, zirzəmi, yarımzirzəmi və s.)

üzrə bağlanılmış «____»____________-ci il tarixli__________saylı icarə müqaviləsinin müddəti bitdiyinə görə ________________ məqsədi ilə istifadə etmək üçün yeni müddətə müqavilə bağlanılmasını xahiş edirəm.

         

    

   

        VÖEN : ________________ telefon :_________________

     

             

             İmza                                                                 (__________________________)                                      

                                                                                               (soyadı, adı, atasının adı)