Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin
SİYAHISI


Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş formalar.
Müəssisənin (obyektin) mülkiyyət şəhadətnaməsinin və ya reyestrdən çıxarışın surəti.
Müəssisənin (obyektin) texniki pasportunun surəti.
Torpaq ayrılması haqqında qərar və ayrıc aktı, plan-sxem və ya icarə müqaviləsi.
Daşınmaz dövlət əmlakının yerləşdiyi torpaq sahəsi haqqında registrdən çıxarış.
Mülkiyyətçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (mülkiyyətçi hüquqi şəxs olduqda onun təsis sənədlərinin surəti).
Etibarnamənin surəti.

Azərbaycan Respublikasının

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə

 

Torpaq sahəsinin özəlləşdirilməsi barədə

 

________________________________________________________________________________________________

fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri və ünvanı

_________________________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin tam adı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin nömrəsi,

______________________________________________________________________________________________________________________ tərəfindən

onun vəzifəli şəxsinin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

Ə R İ Z Ə

Xahiş edirəm ki,

mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq __________________ tarixli

___________________saylı ____________________________________________________________________________

şəhadətnamə və ya reyestrdən çıxarış


_________________________________________________________________________________________________
müəssisənin (obyektin) ünvanı və adı


_________________________________________________________________________________________________

yerləşdiyi torpaq sahəsinin özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edəsiniz.
___________________________________________________________
_____________

soyadı, adı və atasının adı

imza

______________________ 200__-ci il