Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin özəlləşdirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin

SİYAHISI

  1. Əmlakı Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş formalar.
  2. Torpaq sahəsinin ayrılması barədə yerli icra hakimiyyəti orqanının sərəncamının surəti.
  3. İnşaat pasportu və ya yarımçıq tikilinin yerləşdiyi ərazinin yerli icra hakimiyyəti tərəfindən təsdiq edilmiş eskizi.
  4. Ehtiyac olduqda, tikilinin hazırlıq dərəcəsini və görülmüş tikinti işlərinin həcmini müəyyən etmək məqsədi ilə sifarişçi təşkilatın sifarişi əsasında qiymətləndirici təşkilatın ekspertiza rəyi.
  5. Yarımçıq tikili haqqında registrdən çıxarış.

   

       

Forma KM1

Azərbaycan Respublikasının

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə

_______________________________________________________________________________________________________________

özəlləşdirilən müəssisənin (obyektin) adı

özəlləşdirilməsi barədə

_______________________________________________________________________________________________________

müəssisənin (obyektin) əmək kollektivi tərəfindən vəkil edilmiş şəxsin soyadı, adı, atasının adı,

_______________________________________________________________________________________________________

şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri və ünvanı (hüquqi şəxsin tam adı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin

_________________________________________________________________________________

tərəfindən

nömrəsi və tarixi, onun vəzifəli şəxsinin soyadı, adı və atasının adı)

Ə R İ Z Ə

Xahiş edirəm ki,

 __________________________________________________________________________________

özəlləşdirilən müəssisənin (obyektin) adı

özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edəsiniz.

 ____________________________________________________________

_____________

soyadı, adı və atasının adı

imza

______________________ 200__-ci il