İcarəyə verilmiş daşınmaz dövlət əmlakının özəlləşdirməsi üçün tələb edilən sənədlərin 

SİYAHISI

  1. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş formalar.
  2. Daşınmaz dövlət əmlakı təkrar qiymətləndirildikdə qiymətləndirmə sənədlərinin (müraciət məktubu, müqavilə, təhvil aktı və rəy) surəti.
  3. Daşınmaz dövlət əmlakı haqqında registrdən çıxarış.
  4. İcarə müqaviləsinin surəti.
  5. Qeyri-yaşayış sahəsinin texniki pasportunun surəti.
  6. İcarəçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (icarəçi hüquqi şəxs olduqda onun təsis sənədlərinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti).
 
       

Forma İV1

Azərbaycan Respublikasının

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə

 

 İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi barədə

 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________

fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri və ünvanı

_________________________________________________________________________________________________

(hüquqi şəxsin tam adı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin nömrəsi,

______________________________________________________________________________________________________________________ tərəfindən

 onun vəzifəli şəxsinin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

Ə R İ Z Ə

Xahiş edirəm ki,

  _____ saylı _________ 200_-ci il tarixli müqaviləyə əsasən icarəyə götürdüyüm
   
_________________________________________________________________________________________________

obyektin ünvanı

 
ünvanda yerləşən qeyri-yaşayış sahəsinin özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edəsiniz.
 ___________________________________________________________

_____________

soyadı, adı və atasının adı

imza

______________________ 200__-ci il