Kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin özəlləşdirməsi üçün tələb edilən sənədlərin

SİYAHISI

 1. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş formalar.
 2. Müəssisə üçün son üç il və son hesabat dövrünün balansı (forma 1), maliyyə nəticələri və onların istifadəsi haqqında hesabat (forma 2) və balansa əlavə (forma 5), obyekt üçün bölünmə balansı (bölünmə aktı)
 3. Müəssisənin (obyektin) əmlakı təkrar qiymətləndirildikdə qiymətləndirmə sənədlərinin (müraciət məktubu, müqavilə, təhvil aktı və rəy) surəti.
 4. Müəssisə üçün son üç il və son hesabat dövrü üçün maliyyə nəticələri üzrə xərclərin açılışı (obyekt üçün tələb edilmir).
 5. Müəssisə üçün son üç il və son hesabat dövründə məxaric edilmiş əsas vəsaitlərin siyahısı və məxarici əsaslandıran ilkin sənədlərin surəti (obyekt üçün tələb edilmir).
 6. Debitor və kreditor borclarının son hesabat tarixinə üzləşmə aktlarının (yaranma tarixləri göstərilməklə) surəti.
 7. Dövriyyə vəsaitlərinin son hesabat tarixinə siyahısı.
 8. Müəssisənin (obyektin) daşınmaz əmlakı haqqında registrdən çıxarış.
 9. Müəssisə (obyekt) tərəfindən qeyri-yaşayış sahəsi icarəyə götürüldükdə icarə müqaviləsinin surəti.
 10. Müəssisənin (obyektin) texniki pasportunun surəti.
 11. Müəssisənin təsis sənədlərinin surəti (obyekt üçün tələb edilmir).
 12. Müəssisənin (obyektin) əmək kollektivi tərəfindən vəkil olunmuş şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (hüquqi şəxs vəkil edildikdə onun təsis sənədlərinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti).

   

 
       

Forma KM1

Azərbaycan Respublikasının

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə

_______________________________________________________________________________________________________________

özəlləşdirilən müəssisənin (obyektin) adı

özəlləşdirilməsi barədə

____________________________________________________________________________________________________________

müəssisənin (obyektin) əmək kollektivi tərəfindən vəkil edilmiş şəxsin soyadı, adı, atasının adı,

____________________________________________________________________________________________________________

şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri və ünvanı (hüquqi şəxsin tam adı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin

_______________________________________________________________________________

tərəfindən

nömrəsi və tarixi, onun vəzifəli şəxsinin soyadı, adı və atasının adı)

Ə R İ Z Ə

Xahiş edirəm ki,

 _____________________________________________________________________________________

özəlləşdirilən müəssisənin (obyektin) adı

özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edəsiniz.
 _____________________________________________________________

_____________

soyadı, adı və atasının adı

imza

______________________ 200__-ci il